Lagar och regler som gäller för hunduppfödare

Som hunduppfödare finns det en rad lagar och regler som man bör ha koll på för att driva sin verksamhet på rätt sätt. Om man är en ansvarsfull djurägare är det mesta som står i dessa lagar en självklarhet, men det är ändå viktigt att vara medveten om vilka lagar man omfattas av.

Alla hundägare, oavsett om de bedriver avel eller inte, omfattas till exempel av djurskyddslagen. Djurskyddslagen beskriver på vilket sätt djur ska behandlas och hållas, och säger bland annat att ”djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”.

I djurskyddslagen står också att ”stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd”, samt att ”stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena”. Som hunduppfödare är det därför viktigt att se till att man har tillräckligt med plats hemma för sina hundar, vilket blir särskilt viktigt om man har valt att idka hundavel på en stor hundras. Om du inför starten av din kennel skulle behöva göra en utbyggnad av ditt hus eller en tillbyggnad på tomten, kan du för att spara pengar beställa ditt byggmaterial på Byggmax.se. På det sättet får du pengar över till alla andra kostnader som är förenade med att driva en kennel – allt från hundmat till vaccinationer.dog-1086286_960_720

Man bör som hunduppfödare också känna till djurskyddsförordningen, som kan ses som kompletterande till djurskyddslagen. I djurskyddsförordningen finns vissa föreskrifter som specifikt gäller uppfödare, till exempel att ”avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden”.

Den myndighet som har ansvar för att se till att lagarna i djurskyddslagen efterlevs är Jordbruksverket, och Jordbruksverket har även utarbetat mer specifika föreskrifter som hundägare och hunduppfödare ska följa för att deras hundhållning eller hundavel ska vara i enlighet med lagen. I dessa föreskrifter ges mer specifika beskrivningar av vad vissa paragrafer i djurskyddslagen innebär (till exempel att avel inte får bedrivas om det medför risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar) liksom vilka regler som gäller när en hund blir sjuk, när man ska resa med en hund och en rad andra situationer.

Förutom dessa lagar finns det också fler regler som man som kennelägare sannolikt måste ta hänsyn till. Det gäller till exempel de bestämmelser som har satts upp av Svenska kennelklubben, som alla deras medlemmar måste följa.