En hundkennel

De flesta vet nog på ett ungefär vad en hundkennel sysslar med. Att föda upp hundar helt enkelt, och det stämmer väl ganska bra. Det är dock inte riktigt så enkelt i verkligheten, och i den här artikeln tänkte vi på ett rättframt sätt berätta om hundkennlar.

För länge sedan upptäckte människan att hundar med olika utseenden hade olika egenskaper. Vissa hundar var bra som sällskap, vissa kunde spåra upp saker och vissa var utmärkta på att valla får, till exempel. Så varför inte förstärka dessa egenskaper via selektiv uppfödning? Sagt och gjort och hundkenneln i en mycket enkel form var född. Nu gällde det att utarbeta sätt att låta rätt hundar para sig med varandra, och förhoppningsvis hade då avkomman till exempel en ännu starkare jaktinstinkt än dess föräldrar.

En modern hundkennel
En hundkennel av i dag är naturligtvis mycket mer sofistikerad än exemplet ovan, och en mängd regler för hur olika hundraser Dogs, pets, playing, ball, summerska bibehållas och utvecklas har utarbetats. I Sverige är det Svenska Kennelklubben som håller i trådarna, och för att kunna bli medlem i det samfundet måste en kennel uppfylla en rad krav och bestämmelser. Det hela går ju ut på att bibehålla och förfina olika hundraser och då är det inte bara att sätta igång på känn och se hur det går.

De regler som finns i dag vad gäller en kennel har utkristalliserats under århundraden och visdom som sträcker sig mycket lång bakåt i tiden har moderniserats och skrivits ned.

En driva en hundkennel – ett hårt arbete
Av ovanstående text drar vi snabbt slutsatsen att det är mycket att stå i om man vill driva en hundkennel. En rad saker kan hända under resans gång, och då gäller det att ha rutiner för hur man ska förfara om hundarna blir sjuka, skadas, behöver flyttas till nya lokaler, och så vidare.

Om vi som ett exempel tar fasta på det sistnämnda, nämligen om hundarna i en kennel behöver flyttas till ett nytt ställe, är det mycket att tänka på. Det hela måste ske under ordnade former så att hundarna inte upplever för mycket stress. Vidare gäller det att det rent fysiska hanterandet av djuren inte skadar dem. Här krävs erfarenhet, både från kennelpersonalen och flyttfirman. Det här jobbet är inte för vem som helst, men runt om i landet finns en rad flyttfirmor som kan sin sak. Som ett exempel kan vi nämna att det finns minst en flyttfirma Göteborg som vet vad de sysslar med. För mer information rekommenderas naturligtvis internet!